Go to main content.

See Brilliantly

Older man and youth taking selfie photo

Snažíme sa byť svetovým lídrom v zlepšení starostlivosti o zrak a v inováciach produktov pre jasné a ostré videnie, pretože keď ľudia dokonale vidia, dokonale žijú.

Zameranie našej firmy

Naše vedenie má silné základy v špičkových inováciách a prevratných technológiách, čím transformujeme spôsob liečby očných chorôb a stavov očí. Máme najširšiu ponuku produktov pre starostlivosť o zrak v odvetví a naše produkty sa delia do dvoch oblastí: očná chirurgia (“Surgical“) a starostlivosť o zrak (“Vision Care“).

Blurred background-image

Divízia Surgical

Blurred background-image

Divízia Surgical

Ponúkame komplexné porfólio pre očnú chirurgiu, čím očným chirurgom umožňujeme dosahovať tie najlepšie výsledky u pacientov. Naše portfólio chirurgických produktov zahŕňa technológie a prostriedky pre kataraktovú, retinálnu, glaukómovú a refrakčnú chirurgiu. Vyvíjame a vyrábame špičkové vnútroočné šošovky na liečbu sivého zákalu a refrakčných chýb, ako je presbyopia a astigmatizmus. Ponúkame tiež pokročilé viskoelastické chirurgické roztoky, chirurgické sety a ďalší spotrebný materiál pre očnú chirurgiu.

Blurred background-image

Divízia Vision Care

Blurred background-image

Divízia Vision Care

Sme jedným z najväčších výrobcov kontaktných šošoviek a produktov starostlivosti o kontaktné šošovky. Naše portfólio Vision Care ponúka rozsiahlu škálu denných jednorazových kontaktných šošoviek, mesačných kontaktných šošoviek na opakované použitie a šošoviek zvýrazňujúcich farbu očí. Do nášho portfólia patria aj produkty starostlivosti o oči, ktoré sa zameriavajú na liečbu suchého oka.

 
Lepší prístup ku kvalitnej starostlivosti o zrak
V mnohých lokalitách po celom svete je kvalitný systém starostlivosti o zrak často obmedzený alebo nie je dostupný vôbec. Preto spolupracujeme s organizáciami a podpornými programami, ktoré pomáhajú zlepšiť prístup k udržateľnej starostlivosti o zrak pre pacientov na celom svete. Výsledkom je, že státisíce pacientov s nekvalitnou starostlivosťou v oblasti zraku majú prístup ku kvalitnej starostlivosti o zrak, ku ktorej by sa inak nedostali.
 

Zodpovedné obchodné praktiky

Máme záväzok prejavovať sa čestne vo všetkom, čo robíme. To, čo v spoločnosti Alcon robíme, je zásadne dôležité pre to, aby sme ľuďom pomáhali lepšie. To, ako sa správame na pracovisku, trhu a v spoločnosti, určuje náš úspech ako firmy. Veríme, že je dôležité naše obchody viesť čestne a morálne a v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami a požiadavkami odvetvia.

Kódex správania v obchodnom styku

Náš Kódex správania v obchodnom styku ("Kódex") slúži ako základ nášho programu pre čestnosť a dodržiavanie predpisov. Definuje, za čím stojíme a ako vykonávame našu obchodnú činnosť. Očakáva sa, že všetci zamestnanci a členovia správnej rady povedú spoločnosť v súlade s požiadavkami nášho kódexu.

Linka pomoci pre etiku

V rámci našej kultúry, kde sa nikto nemusí báť ozvať, spoločnosť Alcon podporuje svojich zamestnancov a očakáva, že sa budú pýtať a budú hlásiť pochybnosti v oblasti etiky. Kontaktujte člena vedenia, personálneho oddelenia, Compliance a právneho oddelenia alebo linku pomoci pre etiku spoločnosti Alcon. Linka pomoci spoločnosti Alcon je nezávisle spravovaná, dôverná online a telefonická služba dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni v niekoľkých jazykoch. Obavy možno hlásiť anonymne prostredníctvom linky pomoci. Podrobnosti k nahlasovanie získate na stránkach: Alcon.Ethicspoint.com
 


Kontaktné údaje

 

Adresa

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. – o.z.
Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovakia

 

Objednávky zákaznícky servis:
tel: 0800 611 116
e-mail: [email protected]

 

Kontakt pre hlásenia nežiaducich udalostí a technických sťažností zdravotnických pomocôk:

Ťažkosti s produktom/ Spätná väzba

 

Kliknite na tlačidlo vyššie k presmerovaniu na interaktívny formulár v angličtine pre odoslanie sťažnosti na produkt alebo hlásenie nežiaducej udalosti. Ak zamýšľate vrátiť produkt výrobcovi, vyčkajte na pokyny pre zabalenie produktu, ktorý budete zasielať. Svoju sťažnosť na produkt alebo nežiaducu udalosť môžete tiež odoslať na +421 239 183 425.