Go to main content.

Alcon Slovakia

O nás

Alcon je globálny líder v starostlivosti o zrak, ktorý pomáha ľuďom skvele vidieť. Vďaka viac než 70-ročnej pôsobnosti na trhu sme najväčšia firma v oblasti starostlivosti o zrak na svete.

Zameranie našej firmy

Naše vedenie má silné základy v špičkových inováciách a prevratných technológiách, čím transformujeme spôsob liečby očných chorôb a stavov očí. Máme najširšiu ponuku produktov pre starostlivosť o zrak v odvetví a naše produkty sa delia do dvoch oblastí: očná chirurgia (“Surgical“) a starostlivosť o zrak (“Vision Care“).

Divízia Surgical

Ponúkame komplexné porfólio pre očnú chirurgiu, čím očným chirurgom umožňujeme dosahovať tie najlepšie výsledky u pacientov. Naše portfólio chirurgických produktov zahŕňa technológie a prostriedky pre kataraktovú, retinálnu, glaukómovú a refrakčnú chirurgiu. Vyvíjame a vyrábame špičkové vnútroočné šošovky na liečbu sivého zákalu a refrakčných chýb, ako je presbyopia a astigmatizmus. Ponúkame tiež pokročilé viskoelastické chirurgické roztoky, chirurgické sety a ďalší spotrebný materiál pre očnú chirurgiu.

Divízia Vision Care

Sme jedným z najväčších výrobcov kontaktných šošoviek a produktov starostlivosti o kontaktné šošovky. Naše portfólio Vision Care ponúka rozsiahlu škálu denných jednorazových kontaktných šošoviek, mesačných kontaktných šošoviek na opakované použitie a šošoviek zvýrazňujúcich farbu očí. Do nášho portfólia patria aj produkty starostlivosti o oči, ktoré sa zameriavajú na liečbu suchého oka.

Zodpovedné obchodné praktiky

Máme záväzok prejavovať sa čestne vo všetkom, čo robíme. To, čo v spoločnosti Alcon robíme, je zásadne dôležité pre to, aby sme ľuďom pomáhali lepšie. To, ako sa správame na pracovisku, trhu a v spoločnosti, určuje náš úspech ako firmy. Veríme, že je dôležité naše obchody viesť čestne a morálne a v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami a požiadavkami odvetvia.

Kódex správania v obchodnom styku

Náš Kódex správania v obchodnom styku ("Kódex") slúži ako základ nášho programu pre čestnosť a dodržiavanie predpisov. Definuje, za čím stojíme a ako vykonávame našu obchodnú činnosť. Očakáva sa, že všetci zamestnanci a členovia správnej rady povedú spoločnosť v súlade s požiadavkami nášho kódexu.

Kódex správania v obchodnom styku

Linka pomoci pre etiku

V rámci našej kultúry, kde sa nikto nemusí báť ozvať, spoločnosť Alcon podporuje svojich zamestnancov a očakáva, že sa budú pýtať a budú hlásiť pochybnosti v oblasti etiky. Kontaktujte člena vedenia, personálneho oddelenia, Compliance a právneho oddelenia alebo linku pomoci pre etiku spoločnosti Alcon.

Linka pomoci spoločnosti Alcon je nezávisle spravovaná, dôverná online a telefonická služba dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni v niekoľkých jazykoch. Obavy možno hlásiť anonymne prostredníctvom linky pomoci. Podrobnosti k nahlasovanie získate na stránkach: Alcon.Ethicspoint.com

Kontaktné údaje

Spoločnosť Alcon víta vaše otázky a pripomienky.

Adresa:
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. – o.z.
Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovakia

Objednávky zákaznícky servis:
tel: 0800 611 116
e-mail: [email protected]

E-mail pre Vaše otázky a pripomienky: [email protected]

Kontakt pre hlásenia nežiaducich udalostí a technických sťažností zdravotnických pomocôk:
e-mail: [email protected]

Vo svojej správe uveďte prosím:

  • Celý názov produktu?
  • Číslo šarže / sériové číslo (ak máte ťažkosti s jeho nájdením, postupujte podľa týchto pokynov)?
  • Aká bola vaša skúsenosť?
  • Dátum udalosti?
  • Ktoré oko (oči) bolo / boli zapojené?
  • Bol potrebný lekársky zásah?
  • Problém bol vyriešený?

Po prijatí vašej správy vás budeme čo najskôr kontaktovať, aby sme skontrolovali dostupnosť produktu a poskytli vám potrebné pokyny na odber vzoriek. Pred vrátením produktu počkajte na tieto pokyny. Môžete tiež podať sťažnosť na produkt alebo nežiaducu udalosť na +421239183425.